ÔöÚÑ * ÚöÈÜÜÇÏÉ
added by: Alfred Oshana


11th February 6755 - visited 2456 times.


View all comments () Add your comment
ÃóåíÜãõ Èßö ..
ßãÇ ÊåÜæãõ ÇáÝÑÇÔÜÉú
Íæáó ãÕÈÇÍò ..
ãõÑåÞÜÉú
æÊÞÜÚõ ÃÎíÜÑÇð
ßãÇ .. ÃÞÚú
ÊÍÊó Ùáøö Úíäíßö ..
ÎÇÔÚÉú
ÃíÊåÇ ÇáãÚÈÜæÏÉú ..
íÇ ÖæÁó ÇáäåÜÇÑú
ÍÈøõÜäÇ áíÓó ÃÚãì ..
áíäåÜÇÑú
áíÓó ãÓÑÍíÉð
áöíõÓÏóáó ÇáÓÊÜÇÑú!.

ÇáËáÇËÇÁ/12/5/1974


Assyrian Youth Media in Denmark. All rights reserved 2018.